Theo D. F. Somsen
Hindenhoek 11
8172 AC Vaassen
The Netherlands
Ph.+31 578 572867

SOMSEN - GENEALOGIE


"WAAR OOK TER WERELD"©


E-Mail: Somsen.Dj@net.HCC.nl

Derk J. Somsen
Monteverdilaan 175
8031 DL Zwolle
The Netherlands
Ph.+31 38 4542360


 

NIEUWSBRIEF nr. 4
FEBRUARI 1997Geacht lid van de Somsen-familie,

GOED NIEUWS !
Veel familieleden vroegen ons de uiterste besteldatum voor het Somsen-Familie-Boek te verlengen. Wij hebben daarom besloten de bestel / betaaldatum te verlengen tot 1 april 1997. Tot die datum bestaat de mogelijkheid om Familieboek(en) en Videoband(en) te bestellen. Ook kunt u zich tot die datum nog aanmelden voor de Reünie tegen dezelfde conditie's als genoemd in de Nieuwsbrief van november 1996. Vooral degenen die nog niet gereageerd hebben adviseren wij gebruik te maken van deze extra gelegenheid.

FAMILIEBOEK
Het boek is geschreven en onze Engelse vertalers hopen eind februari klaar te zijn met hun werk. Momenteel zijn we druk bezig de illustraties (foto,s en documenten) te selecteren. In maart en april maakt de uitgever de druk- proeven voor ons en na onze eventuele correcties wordt het boek dan definitief gedrukt. Met uitzondering van degenen die niet gereageerd hebben op ons verzoek om genealogische gegevens te verstrekken, wordt elke Somsen die geleefd heeft, c.q. nog leeft vanaf begin 1600 tot 1997 en die wij, waar ook ter wereld opgespoord hebben, in het boek vermeldt. Ruim voor de Reünie in augustus zorgen wij dat het boek in uw bezit komt. Prijs fl. 75.--. p/stuk tot 1 april 1997, nà 1 april 1997 fl. 100.--. p/stuk. Uw bestelling en betaling stuurt u naar:

SOMSEN-GENEALOGIE
of SOMSEN-GENEALOGIE
ABN-AMRO 60.24.47.364
POSTBANK 1729963

In het voorjaar van 1996 vroegen wij u per enquête formulier een indicatie te geven van het aantal boeken dat u eventueel wilde bestellen; uit de enquête bleek dat ruim 200 Nederlandse familieleden "goed" waren voor 300 boeken exclusief de reacties van onze familieleden overzee. Half februari 1997 zijn door u totaal 210 exemplaren besteld en betaald. Om een misverstand weg te nemen: wij rekenen uitsluitend de betaalde boeken als een definitieve bestelling en niet het aantal op het enquête formulier. Wij verwachten dat de verlenging van de besteltermijn aanleiding is om de uitgestelde bestelling en betaling alsnog voor 1 april 1997 te doen en zien met spanning de betaling van de resterende 90 exemplaren op onze bankrekening tegemoet.

SOMSEN-VIDEO
De productie van de video tape "Somsen Panorama" loopt als gesmeerd. Zelfs de luchtopnamen boven Aalten en omgeving zijn geslaagd. De video geeft een gevarieerd beeld van onze familie met alle specifieke bijzonderheden die Somsens eigen zijn. Een echt uniek bezit! De Reünie-commissie zorgt voor de uitvoering van uw bestelling.

DE SOMSEN-FAMILIE OP INTERNET
Onze "Correspondent in Amerika" moest begin januari een ingrijpende, 4 uur durende operatie ondergaan. Hij liet ons direct na de operatie weten dat alles wat verkeerd was volledig weggenomen is en dat de lange-termijn-prognose voor hem op 99% positief gesteld is. Wij ontvingen 14 februari j.l. onderstaande email van hem:

- I want to thank you and all the Somsen relatives for your concern and prayers. I have
- absolutely no doubt that my rapid recovery is directly attributed to the wonderful response
- from my family. Even though I told very few, the word seemed to spread and the warm
- and heart-felt messages meant a lot to me.

Vrij vertaald: Ik wil jullie en alle Somsen familieleden bedanken voor jullie medeleven en gebeden. Ik ben ervan overtuigd dat mijn voorspoedig herstel toegeschreven kan worden aan de fantastische reacties van mijn familie. Hoewel ik het aan weinigen verteld had, bleken velen het te weten en de warme en hartelijke blijken van meeleven hebben veel voor mij betekend. John Howard Somsen heeft zijn werkzaamheden voor ons onderzoek grotendeels weer hervat en dat is te zien op de Somsen-Home-Page waar o.a. een foto staat - gemaakt rond 1900 - van een echte Somsen-familie uit Aalten, welwillend beschikbaar gesteld door kleinkinderen van het echtpaar Frederik Hendrik Somsen (1859-1941) en Harmina te Paske (1863-1935). Kijk op URL:
http://www.crocker.com/~ness/somsen.html

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Onze volgende Nieuwsbrief nr. 5 zal in mei 1997 worden verzonden.

Voor u allen een hartelijke groet van,

Theo en Dick Somsen