SOMSEN REUNION WORLD WIDE 1997

DECEMBER 1997

 

ALLERLAATSTE NIEUWSBRIEF VAN DE RE‹NIECOMMISSIE

 

HET JAAR 1997

Wat was 1997 een fantastisch jaar in de geschiedenis van onze familie!

Voor velen werd het een jaar waar zij hun verdere leven met een warm gevoel aan zullen terugdenken, vanwege:

 

Nog ťťn keer ontvangt u van ons een Nieuwsbrief, want er valt nog het nodige te vertellen en met elkaar te delen:

 

BEDANKT EN NOG EENS BEDANKT

U was geweldig! Enthousiast leefde u toe naar de reŁnie. Kosten nog moeiten spaarde u om erbij te zijn en met volle teugen genoot u van alles wat de zonovergoten dagen van de reŁnie u boden.

De ReŁniecommissie is u bijzonder dankbaar voor uw aandeel in het succesvolle verloop van de reŁnie. Wij hadden een zo grote opkomst en enthousiasme echt niet verwacht en zijn u dus enorm dankbaar. Bedankt en nog eens bedankt!

 

EEN BLOEMLEZING

Dŗt u genoten hebt van alles wat wij u voorschotelden hebt u ons in vele brieven, e-mails, telefoontjes, gedichten(!), dagboekverslagen(!) en gesprekken wel heel erg duidelijk gemaakt.

Wij werden er stil van, bloosden geregeld maar hielden er wel een heel goed gevoel aan over.

Uit uw brieven en e-mails stelden wij moeiteloos de volgende bloemlezing samen. Wie weet herkent u uw eigen woorden en gevoelens:

 

 

DE WERELDWIJDE SOMSEN-RE‹NIE

En het wŗs groots! Bovendien toonden zowel de regionale pers als de lokale en landelijke radio interesse voor deze ongewone gebeurtenis, zodat buren en kennissen zich afvroegen: wat gebeurt er toch allemaal bij de Somsen’s ?!

 

INTERNET

Als u wilt weten wat de pers zoal schreef kunt u o.a. terecht op de Somsen Home Page op Internet.

John H. Somsen [P2353] heeft al veel krantenartikelen, foto’s en andere hoogtepunten van de reŁnie op zijn Internet-site.

U kunt dat allemaal inzien via http://www.ness-inc.com/somsen/

John H. is bovendien druk doende deze informatie uit te breiden!

TE KOOP

Voor de geÔnteresseerden onder u hebben wij nog het een en ander te koop:

 

1 Somsen Omnes Generationes (boek, 311 pag.) fl. 100 $ 75

 

2 Somsen Panorama (video, PAL-system, zonder ondertiteling) fl. 40 *

 

3 Somsen Panorama (video, PAL-system, met Engelse ondertiteling) fl. 50 *

 

4 Somsen Panorama (video, NTSC-system, Engelse ondertiteling) $ 27

 

5 Audiocassette fl. 15 $ 10

 

6 ReŁnie-video (video, PAL-system, zonder ondertiteling) fl. 30 *

over Herman ‘Soshu’ Somsen, [P180]

(Erve Kots, Herdenkingsbijeenkomst en Camping IJzerlo)

* niet leverbaar in NTSC-system (USA)

 

Als u nog iets wilt bestellen, handel dan als volgt:

Postbank 1729963 of ABN-AMRO 60.24.47.364

ten name van Somsen - Genealogie

Alle prijzen zijn incl. verpakking en verzendkosten.

 

DE RE‹NIECOMMISSIE

Een lange periode van hard werken is afgesloten en de commissie mag met een intens gevoel van voldoening en trots terugzien op een meer dan geslaagde reŁnie. Een reŁnie die zonder tekort kon worden afgesloten, dankzij het knappe begrotings- en uitgavenbeleid van onze penningmeester Ard Somsen.

Op 13 december sluit de ReŁniecommissie dit historische Somsen-project af in Aalten. Op die dag tracteren wij onze partners en onszelf op een etentje en hopen wij onder het vertellen van heel veel ervaringen en verhalen te gaan rusten op onze lauweren.

 

HET VERVOLG: DE SOMSEN STICHTING

Het idee was al eerder geopperd, maar na de reŁnie klonk de roep om een vervolg nog luider.

Velen vroegen nl. aan ons: ‘Er komt toch wel een vervolg?!’.

Ook wij vonden dat een vervolg niet kon uitblijven en daarom besloten wij in onze laatste vergadering op 1 november 1997 tot de oprichting van een stichting, de Somsen Stichting.

 

De Somsen Stichting, die binnenkort wordt opgericht bij Mr.H.J.Mulder, notaris in Aalten, zal tot doel hebben:

De Somsen Stichting zal dit doel onder meer trachten te verwezenlijken door:

 

 

HET BESTUUR VAN DE SOMSEN STICHTING

Het bestuur van de Somsen Stichting zal in eerste instantie bestaan uit vijf leden.

Wij zijn blij te kunnen melden dat drie leden van de ReŁniecommissie bereid zijn zitting te nemen in het nieuwe bestuur:

 

Theo Somsen (Vaassen) [P227]

Wim Somsen (De Heurne) [P518]

Johan Somsen (Epe) [P1098]

 

Ook zijn wij blij dat John H.Somsen uit Holyoke, Massachusetts, USA [P2353] als adviseur het Stichtingsbestuur terzijde wil staan.

 

Het bestuur is nog niet volledig en mist nog twee leden.

Als u zitting wilt nemen in het bestuur neem dan vůůr 15-12-1997 contact op met Theo Somsen, telefoon 0578-572867.

Wij zijn vooral op zoek naar bestuursleden die gemotiveerd zijn ťn (als het kan) vrouw zijn.

Ook jonge Somsen’s zijn van harte welkom!

 

WORD DONATEUR VAN DE SOMSEN STICHTING

Kenmerkend voor een Stichting is o.a. dat er geen leden zijn (zoals bij een vereniging) maar alleen donateurs. U kunt donateur worden van de Somsen Stichting.

De jaarlijkse donatie bedraagt fl. 25,= per adres.

Voor dat bedrag ontvangt u tweemaal per jaar het Somsen-bulletin op dat adres en heeft u bovendien toegang tot alle gegevens (bijv. de adresgegevens) waarover de Somsen Stichting beschikt.

Donateur worden is dus de manier om op de hoogte te blijven van onze familie in heden, verleden en toekomst!

 

U ziet: er gaat het nodige gebeuren!

Stuur daarom het bijgevoegde formulier in vůůr 31-01-1998.

Indien u niet reageert nemen wij aan dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.

 

PRIVACY BESCHERMING

Wij beschikken over de adresgegevens (incl. telefoonnummers) van vrijwel alle Somsen’s.

De ReŁniecommissie zal deze gegevens overdragen aan de Somsen Stichting.

Indien u hiertegen bezwaar heeft verzoeken wij u dit vůůr 31-01-1998 schriftelijk kenbaar te maken via het bijgevoegde formulier.

 

KERST- en NIEUWJAARSWENSEN

Wij begonnen deze allerlaatste Nieuwsbrief met een terugblik op 1997. Dat gedenkwaardige jaar is bijna teneinde. Daarom wenst de ReŁniecommissie u allen een betekenisvol Kerstfeest toe ťn bovendien veel Heil en Zegen voor het jaar 1998!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.v.p. inzenden vůůr 31-01-1998 aan

Theo Somsen

Hindenhoek 11

8172 AC Vaassen

Nederland

 

 

 

Naam :

 

Adres :

 

Postcode :

 

Woonplaats :

 

Persoonsnummer * :

 

 

 

Ik meld mij wel / niet ** aan als donateur van de Somsen Stichting.

(let op: u hoeft nu nog niet te betalen!)

 

€ Ik heb er wel /geen ** bezwaar tegen, dat mijn adresgegevens worden overgedragen aan

de Somsen Stichting.

 

 

 

Datum :

 

Handtekening :

 

 

 

* uw Persoonsnummer vindt u op de adressticker of in de index op het familieboek.

** doorhalen wat niet van toepassing is.