Somsen Family Reunion ~ Aalten, August, 1997

10-0621 De 'Berkseth-meisjes' zitten in de Somsen bank (A71), derde bank van voren die in 1883 werd gekocht.

The 'Berkseth-girls' sitting in the 'Somsen Pew' (A71), third row from the front, which was purchased in 1883.

10-1212 Derk Somsen [130] en Bert Alberts [1383] spelen orgel en trompet tijdens de herdenkingsdienst in de oude Sint Helenakerk in Aalten.

Derk Somsen [130] and Bert Alberts [1383] playing the organ and trumpet during the memorial service in the old Sint Helenachurch in Aalten.

10-0205 Grote belangstelling bij het Japikshuis voor het planten van de Somsen-boom.

Planting the Somsen tree at the Japikshuis in the presence of a large audience.

10-0216 Johan Somsen [1089] als vertaler van de Nederlandse teksten.

Johan Somsen [1089] as a translator of the Dutch texts.

10-0221 Theo Somsen [227] benoemt de huidige eigenaar en bewoner van het Japikshuis, de heer Veerbeek, tot bewaarder en onderhouder van de Somsen-lindeboom.

Theo Somsen [227] appoints the present owner and occupant of the Japikshuis, Mr. Veerbeek, to be keeper of the Somsen linden tree.

10-0218 Stephen D. Somsen [2459] uit Edmonds, WA. USA plant de Somsen-lindeboom bij het Japikshuis.

Stephen D. Somsen [2459] from Edmonds, WA. USA planting the Somsen linden tree at the Japikshuis.