Reunion Participants and their Somsen-Ancestors

ReunieDeelnemers en hun Somsen-Voorouders

 

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

 

 

nnnn ?

-?- -

nnnn -

1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6478 -

1401 -

1231

1227 -

793 -

782 -

779 -

1016

 

 

 

7461

2464 -

2458

2456 -

2453 -

0750

0577 -

0562 -

0282 -

0275

0272 -

3763

 

7462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2533 -

2397

 

 

 

 

 

 

 

 

3934 -

2519 -

2395

0851

0753

 

 

 

 

 

 

nnnn

2541

0872

2398

 

 

 

 

 

 

nnnn

 

 

 

 

 

 

 

nnnn

 

 

 

 

 

 

 

 

2542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2534

 

 

 

 

 

 

 

 

7478 -

3479 -

3474 -

0859

 

 

 

 

 

 

 

 

0773 -

0739 -

0747 -

0755

 

 

 

 

 

 

 

 

1089 -

1083

1081 -

1073 -

1067 -

0209

0211 -

0277

 

 

 

 

 

1190 -

1084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0227

0226

0225

0224 -

0215 -

0208

 

 

 

 

 

 

 

0392

 

 

 

 

 

 

 

2847

2040 -

0438 -

0363 -

0344

 

 

 

 

 

 

 

2848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3846

3842

0801

0320

0308

 

 

 

 

 

 

 

 

3847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3892

3850

 

 

 

 

 

 

 

 

5721 -

3893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3851

 

 

 

 

 

 

 

 

nnnn -

3899

3853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

5735

3901

 

 

 

 

 

 

 

 

nnnn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3903 -

3854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3908

3855

 

 

 

 

 

 

 

 

5748

3910

 

 

 

 

 

 

 

 

5749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5750

 

3856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nnnn -

3862

0802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2353 -

0807 -

0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3605

2755 -

0324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0814

0810 -

0326

 

 

 

 

 

 

 

 

7457 -

2764

0816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0833

0831 -

0333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2691

2682

0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2699 -

2685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2701

2686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: This table represents the participants of the 2012 reunion and their Somsen-ancestors. It is only part of the family tree. Names can be found by hoovering the cursor over the number. Boldface indicates a participant. Italics indicate an accompanying participant. The number nnnn indicates a participant that is not yet registered in the database. Purple indicates the Canadian branch, red the 1851-branch, blue the 1881-branch, green the Dutch participants and black the common ancestors. Participants names copied from the registration list. Other names and numbers derived, with thanks, from the database. Errors are all my fault. Please report errors and confusing information. I will try to repair it.

Disclaimer: Deze tabel geeft de deelnemers van de 2012 renie weer, samen met hun Somsen-voorouders. Het is slechts een deel van de stamboom. Namen vindt u door de cursor boven het nummer te laten zweven. Dikgedrukt geeft een deelnemer aan. Schuingedrukt een begeleidende deelnemer. Het nummer nnnn geeft een deelnemer aan die nog niet in de database is opgenomen. Paars geeft de Canadese tak aan, rood de 1851-tak, blauw de 1881-tak, groen de Nederlandse deelnemers en zwart de gemeenschappelijke voorouders. Namen van deelnemers zijn overgenomen uit de deelnemerslijst. Overige informatie is, met dank, verkregen uit de database. Fouten zijn geheel aan mij te wijten. Geeft u fouten en onduidelijk informatie s.v.p. door zodat ik kan proberen dit te verbeteren.