Inschrijfformulier: 5 WereldWijde SomsenReünie. IJzerlo 7-9 juli 2017

Volledige namen en leeftijden van de deelnemers (inclusief P-nummers indien mogelijk):

·        

·        

·        

·        

·        

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

 

Om te registreren: Vul het formulier in en stuur het op (bij voorkeur per e-mail naar info@somsen.org). Registratie is € 25 per persoon (voor het zaterdag-programma). Kinderen tot 12 jaar zijn halve prijs en kinderen tot 3 zijn gratis. S.v.p. overmaken naar NL97 INGB 0007 9098 85 ten name van SomsenStichting te Eibergen. Onder vermelding van: Reunie 2017.